Voor- en nazorg

Erfzaken

Erfzaken, u kunt het niet nalaten.
Wij regelen alles rondom uw nalatenschap. Wij bieden praktische hulp en weten raad bij alle financiële, juridische en fiscale vragen. Alles op maat, precies zoals u het wilt.
Na uw overlijden leeft u als het ware door. In de harten en gedachten van uw geliefden, maar ook via uw financiën en bezittingen.

Voorbereiden

Het voorbereiden en afwikkelen van een nalatenschap is een enorme opgave, dat veel energie van u vraagt. Wij zijn u graag behulpzaam bij de voorbereiding, optimalisering en afwikkeling van de nalatenschap. Daarnaast bent u bij ons voor een erfplan of advies aan het juiste adres.
We bieden praktische hulp en we weten raad bij alle financiële, juridische en fiscale vragen rondom nalatenschappen.

Wensen en doelstellingen

Het is verstandig om uw levenseinde en uw erfenis goed voor te bereiden, voordat het te laat is. Uw persoonlijke wensen en doelstellingen zouden als uitgangspunt kunnen gelden. Als u helemaal niets regelt dan ontstaan er wellicht moeilijkheden of problemen. Denk maar aan de situatie wanneer u nabestaanden helemaal niets of weinig zouden weten van wat u wilt. Wanneer u niets hebt besproken of vastgelegd zijn uw wensen niet bekend bij uw nabestaanden. Wilt u weten wat u allemaal kunt regelen voor het levenseinde? Neem dan contact met ons op voor meer informatie.